Tavsiye Et. Yazdır

2010 Sonrası Muhasebe Finans Alanı Kitaplar

Eser Adı    (Title)

Yazar                           (Author)

 Yayın Tarihi (Publication Date)

 Yayınlayan          (Publisher)

Alan

Sermaye Yeterliliği Açısından Türkiye İle AB Mevzuatının Karşılaştırılması

Çelik, Mustafa

2013

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

Bankacılık

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ Şerhi

Hazırlayanlar:Emrah Sağkol ; Erhan Çetinkaya ; Habib Mazmancı ; İskender Kayci ; Kemal Işıklı ; Mustafa Çelik ; Ramazan Küçük ; Sadık Atalay ; Savaş Sağut ; Selin Sünerin ; Veli Ulvi Sevinç

2013

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

Bankacılık

Banks in Turkey 2012

 

2013

The Banks Association of Turkey, İstanbul

Bankacılık

Finansal Kurumlar (1.Baskı)

Doğukanlı, Hatice ; Afşar, Aslı ; Altınırmak, Serpil / Editör:Mutlu Murat Koçyiğit

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Bankacılık

Finansal İstikrar ve Bankacılık Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Işığında)

Tiryaki, Göksel

2012

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

Bankacılık

Basel-II Düzenlemeleri

 

2012

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

Bankacılık

Para Teorisi ve Politikası (4.Baskı)

Özyurt, Hasan

2012

Aksakal Kitabevi, Trabzon

Bankacılık

Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi

Işkın, Seyit Ahmet

2012

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Bankacılık

Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler (1.Baskı)

Mermod, Aslı Yüksel

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Bankacılık

Dış Ticarette Akreditif, Riskler ve UCP : Tüm Sorular ve Cevaplar

Özalp, Abdurrahman

2010

Türkmen Kitabevi, İstanbul

Bankacılık

Banka İşlemleri (4.Baskı)

Güney, Alptekin

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Bankacılık

Nedenleri Etkileri ve Sonuçlarıyla Bankacılık Krizleri ve Öncü Göstergeleri

Kalaycı, Şeref

2010

Dinamik Akademi Yayın Dağıtım, Ankara

Bankacılık

Dönem Sonu İşlemleri (2.Baskı)

Dokur, Şükrü ; Banar, Kerim ; Ekergil, Vedat ; Erdoğan, Nurten ; Sağlam, Necdet / Editör:Ayşe Banu Başar

2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Dönem Sonu İşlemleri

Gayrimenkul Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi

Netek, Okan

2012

TÜRMOB Yayınları, Ankara

Dönem Sonu İşlemleri

Envanter ve Bilanço (1.Baskı)

Rende, Zekiye ; Bayazıtlı, Ercan ; Özbirecikli, Mehmet ; Uzay, Şaban ; Gürdal, Kadir ; Kurt, Ganite / Editörler:Seval Selimoğlu ; Ergün Kaya

2012

Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Güngörmüş, Ali Haydar ; Atalay, Bedia ; Boyar, Ender ; Ayçiçek, Fahri ; Kurulu, Rabia

2012

Sürat Üniversite Yayınları, İstanbul

Dönem Sonu İşlemleri

Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri

Küçük, Sema

2011

Yaklaşım Yayınları Sayı:217, Ankara

Dönem Sonu İşlemleri

Tek Düzen Hesap Planına Göre Envanter Değerleme Uygulamaları (1.Baskı)

Aslan, Sinan

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri (Genel Muhasebe II)

Güneş, Recep ; Acar, Durmuş ; Bekçi, İsmail ; Usul, Hayrettin

2010

Detay Yayıncılık, Ankara

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (1.Baskı)

Akyel, Nermin ; Karaca, Nevran

2010

Sakarya Yayıncılık, Sakarya

Dönem Sonu İşlemleri

Finans Matematiği (1.Baskı)

Coşkun, Metin ; Ertuğrul, Murat / Editörler : Nurhan Aydın ; Mehmet Başar

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Finansal Yönetim

Girişim Finansmanı (2.Baskı)

Yalama, Abdullah ; Polat, Çetin ; Meriç, Ekrem ; Sayılır, Özlem / Editör : Hasan Bakır

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Finansal Yönetim

Spor Finansmanı (2.Baskı)

Yalama, Abdullah ; Şen, Mehmet ; Temizel, Fatih / Editör : Güven Sevil

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim (2.Baskı)

Karan, Mehmet Baba ; Doğukanlı, Hatice ; Aras, Güler ; Korkmaz, Turhan / Editörler : Aslı Afşar ; Mutlu Murat Koçyiğit

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim-I (2.Baskı)

Aydın, Nurhan ; Şen, Mehmet ; Berk, Niyazi / Editörler : Güven Sevil ; Mehmet Başar

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim-II (1.Baskı)

Sevil, Güven ; Başar, Mehmet ; Coşkun, Metin / Editör : Nurhan Aydın

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Finansal Yönetim

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (1.Baskı)

Akbulut, Yasemin ; Göktaş, Bayram ; Ağırbaş, İsmail ; Aldoğan, Ece Uğurluoğlu ; Payzıner, Pınar Doğanay / Editör : İsmail Ağırbaş

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Piyasa Analizleri ve Portföy Yönetimi (2.Baskı)

Demirel, Engin

2013

Paradigma Kitabevi, Edirne

Finansal Yönetim

Finans Matematiği : SPK ve KPSS Soru Çözümlü Ticari ve Mali Matematik Uygulamaları

Kula, Veysel ; Aydemir, Oğuzhan

2013

Hermes Matbaacılık, Afyon

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim (1.Baskı)

Editörler:Famil Şamiloğlu ; Ali İhsan Akgün

2012

Lisans Yayıncılık, İstanbul

Finansal Yönetim

Sermaye Azaltımı ve Vergisel Sonuçları

Öztürk, İlhami

2012

Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim (7.Baskı)

Büker, Semih ; Aşıkoğlu, Rıza ; Sevil, Güven

2011

Sözkesen Matbaacılık, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Boyutuyla Türkiye’de Girişimcilik (1.Baskı)

Uluyol, Osman

2011

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Finansal Yönetim

Kobi’lerde Finansal Raporlama ‘Kobi’ler İçin TFRS Kapsamında’

Demir, Volkan ; Bahadır, Oğuzhan

2011

MU-DEN A.Ş. ; TÜRMOB, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Planlama ve Kontrol Araçlarının İyileştirme Projelerinde Kullanılması ve İflas Erteleme Örneğine Uyarlanması (1.Baskı)

Erer, Mert

2011

Parşömen Yayıncılık, İstanbul

Finansal Yönetim

Kurumsal İşletmelerde Finansal Yönetim

Baraçlı, Hayri ; İme, Mustafa

2011

Ofis 2005 Yayınevi, İstanbul

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim ‘15.Finans Sempozyumu 12-15 Ekim 2011,Malatya’  (1.Baskı)

Editörler:Recep Karabulut ; Yusuf Cahit Çukacı

2011

Alfa Aktüel Yayınları, Bursa

Finansal Yönetim

Küresel Mali Piyasalarda Yeniden Yapılanma ve Türkiye

Altınok, Tevfik ; Eken, M.Hasan ; Çankaya, Serkan

2011

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul

Finansal Yönetim

Finansal Raporlam Sistemlerinin Bilginin İhtiyaca Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi : İMKB Şirketlerinde Finansal Başarısızlık Tahminleri Yönüyle Bir Uygulama (Doktora Tezi)

Özdemir, Fevzi Serkan

2011

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler (4.Baskı)

Okka, Osman

2010

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Finansal Yönetim

İşletme Finansmanı (4.Baskı)

Okka, Osman

2010

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Açıklamalı Örnekler ve Problemler (1.Baskı)

Canbaş, Serpil ; Vural, Gamze

2010

Karahan Kitabevi, Adana

Finansal Yönetim

Değere Dayalı İşletme Finansı : Finansal Yönetim (6.Baskı)

Ercan, Metin Kamil ; Ban, Ünsal

2010

Gazi Kitabevi, Ankara

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Cilt 2 : Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

Apak, Sudi ; Demirel, Engin

2010

Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul

Finansal Yönetim

Current Issues in Management

Editors:Engin Demirel ; Şermin Şenturan

2010

International Balkan University, Skopje

Finansal Yönetim

İşletme Finansının Küreselleşmesi : Türk Reel Sektöründe Finansal Yapının Küreselleşmesi : Sebepler, Avantajlar, Riskler ve Yönetim Strayejileri (1.Baskı)

Yıldıran, Mustafa

2010

Hiperlink Yayınları, İstanbul

Finansal Yönetim

Değere Dayalı Finansal Performans Yönetimi

Kutay, Nilgün

2010

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

Finansal Yönetim

Para, Finans ve Kriz : Post Keynesyen Yaklaşım (2.Baskı)

Işık, Sayım

2010

Palme Yayıncılık, Ankara

Finansal Yönetim

Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe : Finansal Muhasebe (7.Baskı)

Yükçü, Süleyman

2014

Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım, İzmir

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (3.Baskı)

Erdoğan, Nurten ; Lazol, İbrahim ; Ergun, Ülkü ; Köse, Tunç / Editör:Melih Erdoğan

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe - I  (2.Baskı)

Kaygusuz, Sait Y. ; Aslan, Ümmühan ; Kepçe, Nazlı / Editörler:Kerim Banar ; Vedat Ekergil

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe - II  (1.Baskı)

Gençoğlu, Ümit Gücenme ; Önce, Saime ; Ekergil, Vedat ; Köse, Tunç ; Başar, Banu / Editör:Nurten Erdoğan

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Genel Muhasebe

Muhasebede Bilgi Yönetimi (1.Baskı)

Ağca, Ahmet ; Alagöz, Ali ; Erdoğan, Melih ; Azaltun, Murat / Editörler:Necdet Sağlam ; Arman Aziz Karagül

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Genel Muhasebe

Muhasebe - 1

Sürmen, Yusuf

2013

Celepler Matbaacılık, Trabzon

Genel Muhasebe

Çözümlü Muhasebe Problemleri : Ders Notları (6.Baskı)

Karasioğlu, Fehmi ; Aracı, Hakan

2013

Dizgi Ofset Matbaacılık, Konya

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (3.Baskı)

Yılancı, Münevver ; Yıldız, Birol ; Kiracı, Murat ; Köse, Tunç

2013

Pelikan Yayıncılık, Ankara

Genel Muhasebe

Muhasebe Uygulamaları (1.Baskı)

Arıkboğa, Dursun ; Sağlam, Necdet / Editör:Nurten Erdoğan

2012

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Genel Muhasebe

Finansal Muhasebe (4.Baskı)

Erol, Mikail

2012

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Genel Muhasebe

İkmep İçeriğine Uyumlu Meslek Yüksek Okullarına Yönelik Genel Muhasebe (2.Baskı)

Tanış, Veyis Naci

2012

Karahan Kitabevi, Adana

Genel Muhasebe

Muhasebe - 2

Sürmen, Yusuf

2012

Celepler Matbaacılık, Trabzon

Genel Muhasebe

Bilgisayarlı Muhasebe I-II  ETA : V.8 - SQL (2.Baskı)

Yıldırım, Adem

2012

Dora Yayınları, Bursa

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (10.Baskı)

Acar, Durmuş ; Tetik, Nilüfer

2012

Detay Yayıncılık, Ankara

Genel Muhasebe

Muhasebe Öğrenmek İsteyenler İçin Genel Muhasebe

Karabınar, Selahattin

2012

Sakarya Kitabevi, Sakarya

Genel Muhasebe

Bilanço Eşitliği Temelinde Finansal Muhasebeye Giriş (2.Baskı)

Kula, Veysel

2012

Kocatepe Akademi Yayınları, Afyon

Genel Muhasebe

Financial Accounting Theory and Analysis :Text and Cases (10th Edition)

Schroeder, Richard G.

2011

John Wiley & Sons,Inc., USA

Genel Muhasebe

Mesleğe Adım Atanlar İçin Genel Muhasebe (1.Baskı)

Kesimli, İffet Görkey

2011

Kriter Yayınları, İstanbul

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları (3.Baskı)

Gökçen, Gürbüz

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Genel Muhasebe

Finansal Muhasebe

Güzel, Ahu

2011

İlya İzmir Yayınevi, İzmir

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (17.Baskı)

Lazol, İbrahim

2011

Ekin Basım Yayın Dağıtım, İstanbul

Genel Muhasebe

Muhasebe - 2

Sürmen, Yusuf

2011

Celepler Matbaacılık, Trabzon

Genel Muhasebe

Finansal Muhasebe Cilt 1

Arzova, Burak

2011

Türkmen Kitabevi, İstanbul

Genel Muhasebe

Muhasebe Pratik Kitabı : Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları (3.Baskı]

Karapınar, Aydın ; Zaif, Figen Ayıkoğlu ; Ayanoğlu, Yıldız ; Bayırlı, Rıdvan ; Altay, Adem ; Torun, Salih / Editör:Rıdvan Bayırlı

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (16.Baskı)

Sevilengül, Orhan

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Genel Muhasebe

Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Kaya, Ferudun

2011

İSMMMO, İstanbul

Genel Muhasebe

Accounting Principles (Ninth Edition)

Weygandt, Jerry

2010

John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd.

Genel Muhasebe

Muhasebe Pratik Kitabı : Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları

Karapınar, Aydın

2010

Gazi Kitabevi, Ankara

Genel Muhasebe

Muhasebe - 1

Sürmen, Yusuf

2010

Celepler Matbaacılık, Trabzon

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe : Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları

Yücel, A.Tugay

2010

Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (5.Baskı)

Çonkar, Kemalettin; Ulusan, Hikmet ; Öztürk, Mehmet

2010

Sözkesen Matbaacılık, Ankara

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe : Muhasebede Dönemiçi İşlemleri Cilt I (8.Baskı)

Ataman, Ümit

2010

Türkmen Kitabevi, İstanbul

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (Teori ve Uygulama) (3.Baskı)

Çetiner, Ertuğrul

2010

Gazi Kitabevi, Ankara

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe (2.Baskı)

Gençoğlu, Ümit Gücenme

2010

Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım, Bursa

Genel Muhasebe

Uygulamalı İstatistik (6.Baskı)

Köseoğlu, Mustafa ; Yamak, Rahmi

2012

Derya Kitabevi, Trabzon

İşletme

Ormancılık Yönetimi

Türker, Mustafa Fehmi

2012

Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı, Trabzon

İşletme

Meslek Yüksek Okulları İçin Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi : İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu (1.Baskı)

Kaya, Feridun

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

İşletme

İşletmelerde Hile Riski Yönetimi : Yöneticiler İçin Temel Uygulama Adımları (1.Baskı)

Özkul, Fatma Ulucan ; Özdemir, Zehra Almalı / Editör:Mehmet Fatih Bayramoğlu

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

İşletme

Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri

Tanrıöver, Hülya Uğur

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Modern İşletmecilik (17.Baskı)

Mucuk, İsmet

2011

Türkmen Kitabevi, İstanbul

İşletme

Türliye’de Hasılat Ölçümü ve Raporlanmasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Karabınar, Selahattin

2011

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

İşletme

Hukuksal ve Finansal Açıdan Forfaiting (1.Baskı)

Toroslu, Vefa

2011

Adalet Yayınevi, Ankara

İşletme

İleri Düzey Marka Yönetimi : Değişen Dünyada Markaları Yönetmek (1.Baskı)

Temporal, Paul / Çeviri : Alev Kuruoğlu ; Aslıhan Keçim ; Dicle Yurdakul ; Şahin Kerem Özdural ; Melike Demirağ Kaplan ; Özge Eldaş ; Özge Çaysever

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Rekabetçi Başarı : Markalaşma Nasıl Değer Katar?  (1.Baskı)

Davis, John A. / Çeviri : Taner karagüzel ; Onur Basat ; Alev Kuruoğlu ; Lütfi Aydeniz ; Hande A. Altay ; Müge Kahya ; Yavuz Dürüst

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Bir Marka Adı Yaratmak (1.Baskı)

Rivkin, Steve ;  Sutherland, Fraser / Çeviri : Uğur Mehter ; Deniz Arı

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Marka Girişimi : Kurumsal Markalaşma İle Şirket Stratejisini, Kültürünü ve Kimliğini Uyumlu Hale Getirme Yöntemleri (1.Baskı)

Hatch, Mary Jo ; Schultz, Majken / Çeviri: Deniz Arı ; Hande A. Altay ; Özge Eldaş ; Taner Karagüzel

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Küresel Marka : Dünya Pazarında Kalıcı Marka Değeri Yaratma ve Geliştirme Yöntemleri (1.Baskı)

Hollis, Nigel / Çeviri : Alev Kuruoğlu ; Aslıhan Keçim ; Deniz Arı ; Lütfi Aydeniz ; G.Müge Uçar ; Özge Eldaş ; Taner Karagüzel

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Yerlerin Markalaşması : Kimlik, İmaj ve İtibar

Anholt, Simon / Çeviri : G.Müge Uçar

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Kurumsal Yönetişimde Yönetim Kurulu

Karpuzoğlu, Ebru

2010

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

İşletme

Rekabet Politikası

 

2010

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul

İşletme

Sigortacılıkta Risk Yönetimi (2.Baskı)

Bölükbaşı, Ayşe Gül ; Pamukçu, E.Baturalp

2010

Türkmen Kitabevi, İstanbul                                 

İşletme

Mikro İktisada Giriş (2.Baskı)

Berber, Metin

2010

Derya Kitabevi, Trabzon

İşletme

Finansal Tablolar Analizi (1.Baskı)

Çabuk, Adem ; Karagül, Arman Aziz ; Erol, Cengiz ; Başar, A.Banu ; Sevim, Şerafettin ; Sayılır, Özlem / Editör: Saime Önce

2013

Anadolu Üniversitesi,Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Mali Tablolar Analizi

Mali Analiz

Çabuk, Adem ; Başar, A.Banu ; Sevim, Şerafettin ; Karagül, Arman Aziz ; Erol, Cengiz ; Sayılır, Özlem / Editör: Saime Önce

2013

Anadolu Üniversitesi,Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Mali Tablolar Analizi

TMS/TFRS/Kobi Standartlarına Göre Hesaplanan Ticari Kardan Mali Kara Geçiş : Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri İtibariyle Muhasebe Standartları ve Uygulamalarının Karşılaştırılması,Düzeltilmiş Karın Tespiti

Akbulut, Akın ; Üçkuyu, Süleyman ; Ceylan, Mehmet Ali ; Boyraz, Fazıl ; Topaloğlu, Musa ; Köroğlu, Murat ; Arslan, Yavuz

2011

TÜRMOB, Ankara

Mali Tablolar Analizi

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz (6.Baskı)

Çömlekçi, Ferruh ; Yılancı, Münevver ; Erdoğan, Nurten ; Önce, Saime ; Selimoğlu, Seval Kardeş ; Kaya, Ergün

2011

Anadolu Üniversitesi,Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi (4.Baskı)

Savcı, Mustafa

2011

Murathan Yayınevi, Trabzon

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi (10.Baskı)

Çabuk, Adem ; Lazol, İbrahim

2010

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Mali Tablolar Analizi

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi

Şamiloğlu, Famil ; Akgün, Ali İhsan

2010

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Mali Tablolar Analizi

Muhasebe Verileri Olarak Finansal Oranlar ve İstatistiksel Özellikleri (İMKB’de Bir Uygulama)

Karğın, Mahmut

2010

Gazi Kitabevi, Ankara

Mali Tablolar Analizi

Maliyet Yönetimi (1.Baskı)

Kartal, Ali ; Gündüz, H.Erdin ; Sevim, Adnan / Editörler:Ali Kartal ; Adnan Sevim

 2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Analizleri (1.Baskı)

Gündüz, H.Erdin ; Gürdal, kadir ; Elmacı, Orhan / Editör:H.Erdin Gündüz

2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi (1.Baskı)

Özgülbaş, Nermin ; Tarcan, Menderes / Editör:Mehmet Top

2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi (2.Baskı)

Akdoğan, Nalan ; Gündüz, H.Erdin ; Sevim, Adnan / Editörler:Ali Kartal ; H.Erdin Gündüz

2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Maliyet Muhasebesi

Kalite Maliyetleri (2.Baskı)

Kırlıoğlu, Hilmi

2013

Sakarya Yayıncılık, Sakarya

Maliyet Muhasebesi

Temel ve Tekdüzen Maliyet Muhasebesi (6.Baskı)

Civelek, Muzaffer ; Özkan, Azzem

2012

Detay Yayıncılık, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (1.Baskı)

Doğan, Zeki ; Hatunoğlu, Zeynep

2012

Lisans Yayıncılık, İstanbul

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi (8.Baskı)

Haftacı, Vasfi

2011

Umuttepe Yayınları, Kocaeli

Maliyet Muhasebesi

Maliyet-Yönetim Muhasebesi Uygulamaları (8.Baskı)

Çaldağ, Yurdakul

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi (8.Baskı)

Kartal, Ali ; Gündüz, Hamdi Erdin ; Sevim, Adnan

2010

Anadolu Üniversitesi,Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Maliyet Muhasebesi

Sürece Dayalı Yönetim Kapsamında Maliyet Yönetimi (1.Baskı)

Köse, Tunç

2010

Detay Yayıncılık, Ankara

Maliyet Muhasebesi

Sahipliğin Toplam Maliyetinin Hesaplanmasında Kalite Maliyetleri Yaklaşımı (1.Baskı)

Gönen, Seçkin

2010

Altın Nokta Yayınevi, İzmir

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Yazılımları (1.Baskı)

Erdoğan, Melih ; Ergün, İ.Erdinç ; Kiracı, Murat ; Uygun, Mutlu ; Gül, Mustafa ; Şakar, A.Nurhan ; Sevim, Adnan / Editör:Adnan Sevim

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Muhasebe Bilim

Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı (1.Baskı)

Karagül, Arman Aziz ; Azaltun, Murat / Editör:Ergün Kaya

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Muhasebe Bilim

Muhasebe ve Hukuk (3.Baskı)

Karabınar, Selahattin ; Kepçe, Nazlı ; Ekergil, Vedat ; Akbaş, Kasım / Editör:Kerim Banar

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Muhasebe Bilim

Sosyolojik Bir Kurum Olarak Dinlerin Muhasebe Sistemleri Üzerindeki Etkileri

Ülkü, Sema

2013

Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Muhasebe Bilim

Muhasebe Teorisi

Toroslu, M.Vefa

2012

Adalet Yayınevi, Ankara

Muhasebe Bilim

Muhasebe Kaygısı : Ders ve Sınav Kaygısı Üzerine Bir Araştırma

Gerekan, Bilal

2012

Murathan Yayınevi, Trabzon

Muhasebe Bilim

Muhasebe Teorisi Fonksiyonel Yaklaşım : Kontrol-Kayıt-Raporlama-Analiz

Dabbaoğlu, Kadir

2011

Türkmen Kitabevi, İstanbul

Muhasebe Bilim

İnsan Kaynakları Muhasebesi (1.Baskı)

Pamukçu, Fatma

2011

Yaylım Yayıncılık, İstanbul

Muhasebe Bilim

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz (3.Baskı)

Selimoğlu, Seval ; Uzay, Şaban ; Uyar, Süleyman ; Özbirecikli, Mehmet ; Arsoy, Aylin Poroy ; Başar, Banu / Editör:Seval Selimoğlu

2013

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

Muhasebe Denetimi

Muhasebe Denetimi (2.Baskı)

Yılancı, Münevver ; Yıldız, Birol ; Kiracı, Murat / Editör:Melih Erdoğan

2013

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

Muhasebe Denetimi

Bankaların Yönetimi ve Denetimi (1.Baskı)

Ayanoğlu, Yıldız ; Karapınar, Aydın ; Zaif, Figen ; Saraçoğlu, Metin ; Bayırlı, Rıdvan ; Altay, Adem ; Bal, Hasan / Editör:Aydın Karapınar

2013

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Ankara

Muhasebe Denetimi

Denetim (2.Baskı)

Erdoğan, Melih ; Erdoğan, Nurten ; Cömert, Nuran ; Uzun, Ali Kamil ; Yılancı, Münevver / Editör:Melih Erdoğan

2013

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

Muhasebe Denetimi

Muhasebe Denetimi (1.Baskı)

Yılancı, F.Münevver ; Yıldız, Birol ; Kiracı, Murat

2013

Detay Yayıncılık, Ankara

Muhasebe Denetimi

Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı, 2013 Cilt I

Çevirmenler:Yıldız Öztürk ; İpek Türker ; Ali Altuğ Biçer ; Seher Gündoğdu

2013

IFAC / TÜRMOB, Ankara

Muhasebe Denetimi

Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı, 2013 Cilt II

Çevirmenler:Yıldız Öztürk ; İpek Türker ; Ali Altuğ Biçer ; Seher Gündoğdu

2013

IFAC / TÜRMOB, Ankara

Muhasebe Denetimi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamalı Bağımsız Denetim (1.Baskı)

Usul, Hayrettin

2013

Detay Yayıncılık, Ankara

Muhasebe Denetimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi (1.Baskı)

Toroslu, M.Vefa

2012

Seçkin Yayıncılık, İstanbul

Muhasebe Denetimi

Havayollarında Kurumsal Yönetim ve Bağımsız Denetim

Çalıyurt, Kıymet

2012

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Muhasebe Denetimi

Muhasebe ve Vergi Denetimi (1.Baskı)

Berçin, Abdullah

2011

Kriter Yayınevi, İstanbul

Muhasebe Denetimi

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz (6.Baskı)

Çömlekçi, Ferruh ; Yılancı, Münevver ; Erdoğan, Nurten ; Önce, Saime ; Selimoğlu, Seval Kardeş ; Kaya, Ergün / Editör:Ferruh Çömlekçi

2011

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir

Muhasebe Denetimi

İç Kontrol Sistemi ve Üretim İşletmelerinde Bir Uygulama

Günal, Ali Alper / Editör:Cemal İbiş

2010

TÜRMOB Yayınları, Ankara

Muhasebe Denetimi

Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği (2.Baskı)

Yurtsever, Gürdoğan

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Muhasebe Denetimi

Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci İle Kobi’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol (2.Baskı)

Aksoy, Tamer

2010

TÜRMOB Yayınları, Ankara

Muhasebe Denetimi

Akademik Forum 2010 : İç Denetim Mesleğinin Akademik Gelişiminde İş Dünyasının Beklentileri, Üniversitemizin İhtiyaçları, 13 Mayıs 2010, İstanbul

 

2010

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul

Muhasebe Denetimi

İşletmelerde Faaliyet Denetimi (1.Baskı)

Can, A.Vecdi ; Uyar, Süleyman

2010

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Muhasebe Denetimi

İç Denetim Süreci ve Temel İşletme Faaliyetlerinin Kontrol Prosedürüyle Değerlendirilmesi : Bir Uygulama (Doktora Tezi)

Adiloğlu, Burcu

2010

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, İstanbul

Muhasebe Denetimi

########################

Editör:Süleyman Yükçü

2013

KGK / MUFİTAD, İstanbul

Muhasebe Standartları

TMS/TFRS Kapsamında İşletmelerde İlişkili Taraflar

Karğın, Sibel

2013

Gazi Kitabevi, Ankara

Muhasebe Standartları

Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları (IPSAS)

Arslan, Ahmet

2012

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe Standartları

Açıklamalaı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (2.Baskı)

Özerhan, Yıldız ; Yanık, Serap

2012

MU-DEN A.Ş / TÜRMOB, Ankara

Muhasebe Standartları

Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları (6.Baskı)

Örten, Remzi ; Kaval, Hasan ; Karapınar, Aydın

2012

Gazi Kitabevi, Ankara

Muhasebe Standartları

TFRS/UFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Uygulamaları : TFRS Model Hesap Planlı

Erdoğan, Murat

2012

Mumeyek Vakfı, İstanbul

Muhasebe Standartları

VUK’ndan TFRS’na (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Geçiş Rehberi :TFRS Model Hesap Planlı (2.Baskı)

Erdoğan, Murat

2012

Mumeyek Vakfı, İstanbul

Muhasebe Standartları

IInci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Sempozyumu, 16-17 Haziran 2012, Trabzon : Bildiri Kitabı (Tam Metin)

 

2012

Mumeyek Vakfı, İstanbul

Muhasebe Standartları

Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Paralelinde Yapılan Düzenlemelerin Finansal Tablo Kullanıcıları Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Türker, İpek

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe Standartları

KOBİ İçin TFRS’na (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Geçiş Rehberi

Erdoğan, Murat

2011

Mumeyek Vakfı, İstanbul

Muhasebe Standartları

TMS/TFRS Kapsamında Finansal Tablolarda Düzeltme İşlemleri : Açıklamalar ve Uygulamalar (1.Baskı)

Pamukçu, Fatma ; Pamukçu, Ayşe ; Pamukçu, Nevzat

2011

Yaylım Yayıncılık, İstanbul

Muhasebe Standartları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) İle Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları TMS/TFRS : Resmi Gazetede Yayımlanan Bölümler

 

2010

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Ankara

Muhasebe Standartları

Halka Açık İşletmelerden Muhasebe Hile Örnekleri ve Çözüm Önerileri

Kurt, Selçuk

2013

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

KPSS Muhasebe : 2006-2012 Yılları Arasında KPSS Sınavlarında Sorulmuş Muhasebe Sorularının Tüm Seçenekleriyle Ayrıntılı Çözümleri ve Yanıtları

Aydemir, Oğuzhan ; Erkan, Mehmet

2012

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Haksız Rekabetle Mücadelede ‘Kutup Yıldızımız’

 

2012

TÜRMOB, TÜRHAK (Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu), Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (1.Baskı)

 

2012

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, İstanbul

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

4.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 4-7 Nisan 2012, Antalya Türkiye (Türkçe)

Editörler:Kıymet Çalıyurt ; Süleyman Uyar

2012

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi / Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Grubu, Antalya

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

4.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 4-7 Nisan 2012, Antalya Türkiye (4th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility)   (İngilizce)

Editörler:Kıymet Çalıyurt ; Süleyman Uyar

2012

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi / Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Grubu, Antalya

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Odalar Arası Uygulama Birlikteliği : Haksız Rekabet İşlemleri, Disiplin İşlemleri

 

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

3.Türkiye Etik Kongresi : Muhasebe Etiğinde Güncel Yaklaşımlar, 9 Nisan 2011, Hatay

 

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi

Editör:Ercan Uygur

2011

Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Bağımsız Denetim

Yandal, Pınar

2011

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ‘3568 Sayılı Meslek Yasası’

 

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Odalar Arası Uygulama Birlikteliği : İdari ve Mali Konular

 

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Odalar Arası Uygulama Birlikteliği : Haksız Rekabet İşlemleri, Disiplin İşlemleri

 

2011

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Türmob Çalışma Raporu 2008-2010

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

2.Türkiye Haksız Rekabet Kongresi : Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Haksız Rekabet, 19 Şubat 2010, İstanbul

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

2.Muhasebe Etik Kongresi : Yaşamda ve Meslekte Etik, 20 Şubat 2010, İstanbul

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Ekonomik Rapor

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Türmob Mali Rapor : Bütçe 2011

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

İSMMMO 2009-2010 Yılı Oda Faaliyet Raporu 1

 

2010

İSMMMO, İstanbul

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

İSMMMO 2009-2010 Yılı Oda Faaliyet Raporu 2

 

2010

İSMMMO, İstanbul

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Büroları İçin Büro Yönetimi Kılavuzu

 

2010

TÜRMOB, Ankara

Muhasebe, Örgütler,Eğitim ve Etik

Türev Araçlar (1.Baskı)

Yalama, Abdullah ; Coşkun, Metin / Editör:Güven Sevil

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Sermaye Piyasası

Emlak Finans ve Emlak Değerleme (1.Baskı)

Altınırmak, Serpil ; Afşar, Aslı ; Hacıköylü, Canatay / Editör:Serpil Altınırmak

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Sermaye Piyasası

Portföy Yönetimi (1.Baskı)

Korkmaz, Turhan ; Aydın, Nurhan ; Sayılgan, Güven / Editör:Mehmet Başar

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Hukuku (1.Baskı)

Göktürk, Kürşat ; Özdamar, Mehmet ; Çağlar, Hayrettin ; Can, Mehmet Çelebi / Editörler:Mehmet Özdamar ; Hayrettin Çağlar

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Sermaye Piyasası

Pay Alım Satım Kılavuzu

 

2013

Borsa İstanbul Anonim Şirketi, İstanbul

Sermaye Piyasası

Kaynak Temininde Alternatif Finansman

 

2013

Borsa İstanbul Anonim Şirketi, İstanbul

Sermaye Piyasası

Yatırımcılar İçin Borsa İstanbul

 

2013

Borsa İstanbul Anonim Şirketi, İstanbul

Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

 

2013

Borsa İstanbul Anonim Şirketi, İstanbul

Sermaye Piyasası

Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü : Hisse Senedi Piyasalarında Bir Uygulama

Kayalıdere, Koray

2013

Gazi Kitabevi, Ankara

Sermaye Piyasası

Payları Borsada İşlem Gören Bankaların Sermaye Piyasası Açısından Gözetimi

Sancak, Ethem

2013

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (1.Baskı)

Aydın, Nurhan ; Akgiray, Vedat ; Turhan, M.İbrahim ; Ergincan, Yakup ; Sevil, Güven ; Coşkun, Metin ;Aydın, Hüseyin ; Gerz, Mehmet/ Editörler:Vedat Akgiray ; Fatih Temizel

2012

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Sermaye Piyasası

Menkul Kıymet Yatırımları (1.Baskı)

Sayılır, Özlem ; Ertuğrul, Murat ; Ulutekin, Müjdat / Editör:Fatih Temizel

2012

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Sermaye Piyasası

Borsaların Yapısı ve İşleyişi (1.Baskı)

Aydın, Nurhan ; Kayacan, Murad ; Sayılır, Özlem ; Taylan, Ali Sabri ; Afşar, Aslı / Editör:Murat Ertuğrul

2012

T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Sermaye Piyasası

Hileli Finansal Raporlama Önleme Tespit : İMKB İmalat Sanayiinde Bir Araştırma (1.Baskı)

Terzi, Serkan

2012

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Sermaye Piyasası

Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi (1.Baskı)

Akel, Veli

2011

Detay Yayıncılık, Ankara

Sermaye Piyasası

Notlu - İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seçilmiş Mevzuat  I. Cilt

Ulusoy, Erol

2010

Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara

Sermaye Piyasası

Notlu - İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seçilmiş Mevzuat  II. Cilt

Ulusoy, Erol

2010

Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara

Sermaye Piyasası

Hükümet Programları ve Kalkınma Planlarında Sosyal Güvenlik : Sosyal Güvenlik Reformu Sürecinde Yapılan Faaliyetler ve Devam Eden Projeler

Acar, Fatih ; Aydın, Fazıl

2012

TÜRMOB/MU-DEN A.Ş., Ankara

Sosyal Güvenlik

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2.Baskı)

 

2012

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ankara

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Uygulamaları : İşveren Rehberi

Olgaç, Cüneyt ; Bulut, Mehmet

2012

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ankara

Sosyal Güvenlik

Vergi ve Sosyal güvenlik Mevzuatında Ücret,Tazminat, Harcırah ve Diğer Ödemeler

Kurt, Resul

2011

TÜRMOB, Ankara

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvencesi Olan Hastalar ve Sağlıkta Dönüşüm Programına Bakış

Turanlı, Münevver

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Sosyal Güvenlik

Labor History

 

2011

Routledge, Oxfordshire

Sosyal Güvenlik

Sağlık Sektöründe Kalite ve Maliyet Analizi : Kamu- Özel Karşılaştırması

Zaim, Selim ; Tarım, Mehveş ; Zaim, Halil

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Sosyal Güvenlik

AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği

Murat, Sedat ; Şahin, Levent

2011

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Sosyal Güvenlik

İnsan ve Davranışı : Psikolojinin Temel Kavramları (19.Basım)

Cüceloğlu, Doğan

2010

Remzi Kitabevi, İstanbul

Sosyal Güvenlik

Şirketler Muhasebesi (1.Baskı)

Şengel, Salim ; Selimoğlu, Seval ; Bayazıtlı, Ercan ; Gürdal, Kadir ; Alagöz, Ali / Editör:Necdet Sağlam

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Banka ve Sigorta Muhasebesi (1.Baskı)

Dinç, Yusuf ; Akay, Hüseyin ; Karacan, Sami / Editör:Suphi Aslanoğlu

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (1.Baskı)

Kaya, Feridun ; Ataman, Ümit ; Sümer, Haluk ; Sevim, Adnan / Editör:A.Banu Başar

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi (2.Baskı)

Toroslu, M.Vefa

2013

Seçkin Yayıncılık, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

Ekergil, Vedat ; Hacıköylü, Canatay ; Şengel, Salim ; Ağca, Ahmet / Editör:Salim Şengel

2013

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni : Uygulama Örnekli, TMS/TFRS - VUK/MSUGT Karşılaştırmalı (1.Baskı)

Taştan, Hakan

2013

Detay Yayıncılık, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi (4.Baskı)

Kırlıoğlu, Hilmi ; Yıldız, Şule Kasapoğlu ; Akaytay, Ali

2012

Sakarya Yayıncılık, Adapazarı

Uzmanlık Muhasebesi

Otel İşletmelerinde Muhasebe ve Muhasebe Bilgi Sistemi

Çalıyurt, Kıymet ; Eskin, İlknur

2012

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

Uzmanlık Muhasebesi

Adli Muhasebe : Adli Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma (1.Baskı)

Atmaca, Metin ; Terzi, Serkan

2012

Yaylım Yayıncılık, İstanbul

Uzmanlık Muhasebesi

Tekdüzen Hesap Planına Göre Hazırlanmış ve Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Gözden Geçirilmiş Şirketler Muhasebesi (13.Baskı)

Kishalı, Yunus

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Uzmanlık Muhasebesi

Sektörel Muhasebe

Akdoğan, Nalan ; Aktaş, Rafet ; Deran, Ali ; Erhan, Deniz U. ; Acar, Vedat

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Kaya, Ferudun

2011

İSMMMO, İstanbul

Uzmanlık Muhasebesi

Karşılaştırmalı Maddi Duran Varlık Muhasebesi

Aslan, Ümmühan

2011

Nisan Kitabevi, Eskişehir

Uzmanlık Muhasebesi

Selected Topics on Turkish Tax Accounting With Comprehensive Examples (Revised Second Edition)

Şensoy, Necdet ; Yıldırım, Asuman Atik

2011

Nobel Yayıncılık, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Marka Değerlemesi ve Muhasebesi (1.Baskı)

Pamukçu, Ayşe

2011

Yaylım Yayıncılık, İstanbul

Uzmanlık Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi (5.Baskı)

Güçlü, Faruk ; Yıldırım, Hasan Ali ; Yıldırım, Çiğdem Özkaya

2010

Detay Yayıncılık, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi (2.Baskı)

Haftacı, Vasfi

2010

Umuttepe Yayınları, Kocaeli

Uzmanlık Muhasebesi

Barter İşlemleri ve Muhasebesi (1.Baskı)

Toroslu, Vefa

2010

Adalet Yayınevi, Ankara

Uzmanlık Muhasebesi

Vergi Usul Hukuku (1.Baskı)

Furtun, İdris Hakan ; Göker, Cenker ; Öncel, Mualla ; Akçaoğlu, Ertuğrul ; Akman, İnci Solak ; Küçük, Eda Özdiler ; Çağan, Nami ; Bayar, İbrahim Nihat ; Canyaş, Oytun ; Dündar, Mustafa / Editör : Mustafa Akkaya

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi Teorisi (1.Baskı)

Çelikkaya, Ali ; Saruç, Naci Tolga ; Savaşan, Fatih ; Güran, Mehmet Cahit ; Sağbaş, İsa / Editör:İsa Sağbaş

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi Uygulamaları (1.Baskı)

Taş, Metin ; Kızılot, Şükrü ; Akkay, Mustafa ; Gerçek, Adnan / Editörler: Şükrü Kızılot ; M.Erkan Üyümez

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi (2.Baskı)

Furtun, İdris Hakan ; Pınar, Burak / Editör:Doğan Gökbel

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi Ceza Hukuku (2.Baskı)

Karakoç, Yusuf ; Şenyüz, Doğan ; Bayraklı, Hasan Hüseyin / Editörler:Yusuf Karakoç ; Mustafa Erkan Üyümez

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

Vergi İcra Hukuku (2.Baskı)

Doğrusöz, M.Ezhan ; Doğrusöz, A.Bumin ; Seviğ, Veysi ; Tunçel, Funda / Editör:Veysi Seviğ

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

Vergi Yargılaması Hukuku (1.Baskı)

Karakoç, Yusuf ; / Editör:Recai Dönmez

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku (2.Baskı)

Bilici, Nurettin ; Saban, Nihal ; Üyümez, M.Erkan ; Yavaşlar, Funda Başaran ; Bayraklı, Hasan Hüseyin ; Yaltı, Billur / Editör:Mustafa Erkan Üyümez

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

Genel Vergi Hukuku (2.Baskı)

Karakoç, Yusuf ; Bayraklı, Hasan Hüseyin ; Akkaya, Mustaf ; Gerçek, Adnan ; Üyümez, M.Erkan / Editör:Recai Dönmez

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

Özel Vergi Hukuku - II  (1.Baskı)

Çelikkaya, Ali ; Somuncu, Ahmet ; Üyümez, M.Erkan ; Furtun, İdris Hakan ; Pınar , Burak / Editör:Doğan Gökbel

2013

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi (1.Baskı)

Bilici, Nurettin / Editör:Recai Dönmez

2012

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

Özel Vergi Hukuku - I  (1.Baskı)

Bilici, Nurettin ; Gerçek, Adnan / Editör:Doğan Gökbel

2012

T.C.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir

Vergi Hukuku

2011 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

Yılmaz, Altan

2012

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-Beyanname) Düzenleme Rehberi

Arslan, Cem

2012

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Usulsüzlük Dereceleri ve Özel Usulsüzlükler İle Cezaları

Işık, Neşe ; Baştuğ, Ayşe Gezer

2012

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Usulsüzlüklerin Vergi Kanunlarındaki Özel Düzenlemeleri İle Genel Uygulama Esasları

Işık, Neşe ; Baştuğ, Ayşe Gezer

2012

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulaması (Açıklamalı Örneklerle)

Gökmen, Selahattin

2011

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

2010 Takvim Yılında Dar Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirlerde Vergilendirme ve Beyan Esasları

Başak, Levent

2011

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi ve İstihdam Politikası Açısından Kayıt Dışı Ekonomi

Acar, Fatih ; Aydın, Fazıl

2011

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Genel Vergi Hukuku

Bayraklı, Hasan Hüseyin

2011

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyonkarahisar

Vergi Hukuku

Vergi Kanunları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda 2010 Yılında Uygulanacak Hadler

Kalkan, T.Tolga

2010

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi - 2009

Kalkan, T.Tolga

2010

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Yerli ve Yabancı Yatırımcılar İçin Gayrimenkul Rehberi

Başak, Levent

2010

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun (Karşılaştırmalı, Yorumlu ve Örneklerle Açıklamalı)

Biçer, Ramazan

2010

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması

Oktar, Kemal

2010

TÜRMOB, Ankara

Vergi Hukuku

Vergi İncelemesi ve Mükellef Hakları

Erol, Ahmet

2010

İSMMMO, İstanbul

Vergi Hukuku

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Açısından Muhasebe Politikaları,Tahminler ve Hatalar : İMKB Şirketleri Üzerine Bir İnceleme

Aktaş, Rabia

2013

Gazi Kitabevi, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Proje Analizi ve Değerlendirme (2.Baskı)

Ağca, Ahmet ; Parlakkaya, Raif ; Sağlam, Necdet ; Alagöz, Ali ; Ceran, Yunus ; Aydemir, Oğuzhan ; Sayılıri Özlem ; Banar, Kerim ; Kaygusuz, Sait / Editörler:Necdet Sağlam ; Adnan Sevim

2013

Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Yönetim Muhasebesi

Döner Sermayeli İşletmelerde Bütçe ve Muhasebe : Bütçe Muhasebe Sistem ve Süreci ; Görevliler,Yetki ve Sorumlulukları

Arslan, Ahmet

2012

TÜRMOB, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Mahalli İdarelerde Bütçe ve Muhasebe

Arslan, Ahmet

2012

TÜRMOB, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi

Kartal, Ali

2012

Özdemir Ofset, Eskişehir

Yönetim Muhasebesi

TFRS ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Karğın, Mahmut

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Yönetim Muhasebesi

İşletme Bütçeleri

Kabakçı, Ali

2011

y.y., İzmir

Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi Çerçevesinde Yalın Muhasebe

Cengiz, Emre

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Yönetim Muhasebesi

TMS/TFRS/Kobi Standartlarına Göre Hesaplanan Ticari Kardan Mali Kara Geçiş : Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri İtibariyle Muhasebe Standartları ve Uygulamalarının Karşılaştırılması,Düzeltilmiş Karın Tespiti (3.Baskı)

Akbulut, Akın ; Üçkuyu, Süleyman ; Ceylan, Mehmet Ali ; Boyraz, Fazıl ; Topaloğlu, Musa ; Köroğlu, Murat ; Arslan, Yavuz

2011

TÜRMOB, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3.Baskı)

Karan, Mehmet Baha

2011

Gazi Kitabevi, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Karşılaştırmalı Maddi Duran Varlık Muhasebesi

Aslan, Ümmühan

2011

Nisan Kitabevi, Eskişehir

Yönetim Muhasebesi

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi (2.Baskı)

Aşıkoğlu, Rıza ; Kaderli, Yusuf ; Demir, Sezgin ; Çelikkol, Hakan

2011

Sözkesen Matbaacılık, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Mühendislik Ekonomisi : Prensipler ve Uygulamalar (3.Baskı)

Okka, Osman

2011

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Ar-Ge Teşvikleri (1.Baskı)

Bezirci, Muhammet

2011

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Yönetim Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (5.Baskı)

Erdoğan, Necmettin ; Saban, Metin

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Yönetim Muhasebesi

İşletme Bütçeleri (6.Baskı)

Haftacı, Vasfi

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Yönetim Muhasebesi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara Göre Mükelleflerin Yararlanabileceği Devlet Destekleri

Başak, Levent

2010

TÜRMOB, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci (2.Baskı)

Uçkun, Nurullah

2010

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Yönetim Muhasebesi

Kısa Vadeli Kar Planlamasında İşletme Bütçelerinin Kullanımı : Mikrosoft Excel Uygulaması (1.Baskı)

Tükenmez, N.Mine

2010

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

Yönetim Muhasebesi

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5.Baskı)

Kalaycı, Şeref

2010

Asil Yayın Dağıtım, Ankara

Yönetim Muhasebesi

Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci İle Kobi’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol (2.Baskı)

Aksoy, Tamer

2010

TÜRMOB Yayınları, Ankara

Yönetim Muhasebesi

(Hata ve Güncelleme Gereksinimlerini Lütfen Bildiriniz)

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!