Tavsiye Et. Yazdır

Finansal enstrümanlar ve kurumlar günümüz ekonomik sisteminde üretim faktörlerinin en önemlilerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır.Sermaye kavramı ifade edilince (tam olarak böyle olmasa da) çoğu zaman parasal sistemin araçlarına dayalı finansman imkanları akla gelmektedir.

Üretim sermayesi ve sermayedarın mobilitesinin artması ile finans piyasaları daha fazla işlevsel hale gelmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişim ve değişim bazı yorumlardaki finans kurumlarının işlevlerinin azalması beklentisinin aksine yaygınlaşması neticesini getirmektedir.

Finans kurumları; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, henüz finans piyasası ve enstrümanları ile yeterince tanışmamış çok büyük bir tüketici ve girişimci kitlenin olduğunu tespit etmiş durumdadır.

Bunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerde yeterince büyümüş banka ve diğer finans kurumları gelişmeye açık pazarlara yönelmektedir.

2000'li yılların ikinci yarısında Türkiye'ye yapılan banka yatırımları bu çerçevede değerlendirilebilir. Sektör Türkiye'de karlılık açısından da son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

Hızlı değişim ve büyümelerin olası bir takım riskleri ve yan etkilerinin yanısıra dünya finansal sisteminde yaşanan sıkıntılı durumlar ve risklerin ülkemiz için de ne derece geçerli olduğu da araştırmaya değer bir konudur.

Gerek bu sebepler gerekse de önemli bir üretim faktörünü yönlendirmesi sebepleri ile bu sektörü araştırma alanı olarak kabul ediyoruz. Bu akademisyenler ve akademik camia ile ilintili finansçılar için sektördeki kurumların ve kullanılan enstrümanların daha iyi incelenmesine yeter bir sebeptir.

www.akademikfinans.com

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!