Tavsiye Et. Yazdır

Bu Sayfa YMM sınavına girenler için hazırlanmış bir derleme sayfadır. Sayfada oluşturulan içerikler en altta belirtilen ilgili siteler vb. 'den toplanmış bilgilerdir. Özellikle 2017 de sınava girecek adayları ortak iletişime davet ediyoruz. Altta bir yorum-forum sistemi kurulacaktır. Edindiğiniz bilgi ve duyumları buraya yazarsanız bir sinerji oluşacak ve herkesin faydasına olacaktır diye umut ediyoruz. Sınav bir yarışma sınavı değil baraj sınavıdır. Dolayısıyla paylaşılan bilgi sizin alt sırlara düşmenizi sağlamaz. Ayrıca bu sayfaya eklenmesini istediğiniz hususlar olursa bildirin lütfen.

 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,31 Mart 2017 Cuma-Tahmini

 

TMS/TFRS 2017 Seti 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavram Çerçeve

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar (TFRS Yorum)

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar (TMS Yorum)

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TFRS 1 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TFRS 2 

HİSSE BAZLI ÖDEMELER

TFRS 3 

İŞLETME BİRLEŞMELERİ

TFRS 4 

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS 5 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  FAALİYETLER

TFRS 6 

MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS 7 

FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR

TFRS 8 

FAALİYET BÖLÜMLERİ

TFRS 9

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2010 SÜRÜMÜ)

TFRS 9

 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2011 SÜRÜMÜ)

TFRS 9

 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)

TFRS 10 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TFRS 11 

MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

TFRS 12 

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 13 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 14 

DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI

TFRS 15

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

Türkiye Muhasebe Standartları

TMS 1 

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

TMS 2 

STOKLAR

TMS 7 

NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 8 

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

TMS 10 

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

TMS 11 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

TMS 12 

GELİR VERGİLERİ

TMS 16 

MADDİ DURAN VARLIKLAR

TMS 17 

KİRALAMA İŞLEMLERİ

TMS 18 

HASILAT

TMS 19 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

TMS 20 

DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI

TMS 21 

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS 23 

BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 24 

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 26 

EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA

TMS 27 

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 28 

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

TMS 29 

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 32 

FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS 33 

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

TMS 34 

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 36 

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TMS 37 

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

TMS 38 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

TMS 39 

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS 40 

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

TMS 41 

TARIMSAL FAALİYETLER

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar

TFRS YORUM 1 

HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE BENZERİ MEVCUT YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

TFRS YORUM 2 

ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR

TFRS YORUM 4 

BİR ANLAŞMANIN KİRALAMA İŞLEMİ İÇERİP İÇERMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

TFRS YORUM 5  

HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR

TFRS YORUM 6 

ÖZEL BİR PİYASAYA KATILIMDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER - ATIK

TFRS YORUM 7 

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KAPSAMINDA DÜZELTME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

TFRS YORUM 9 

TFRS YORUM 9 SAKLI TÜREV ÜRÜNLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS YORUM 10 

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TFRS YORUM 12 

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM 13 

MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI

TFRS YORUM 14 

TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 15 

GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM 16 

YURT DIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMASI

TFRS YORUM 17 

NAKİT DIŞI VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITIMI

TFRS YORUM 18 

MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM 19 

FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA ÖDENMESİ

TFRS YORUM 20 

AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ MALİYETLERİ

TFRS YORUM 21 

TFRS YORUM 21 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar

 

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3           2016_2            2016_1   2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1   2014 -2          2014 – 1

2013 -2          2013 – 1   2012 -2          2012 – 1

 

2) Finansal Yönetim,28 Mart 2017 Salı-Tahmini

Prof. Dr. Güven Sayılgan’ın Finansal Yönetim Kitabı

AÖF Finansal Yönetim 1

AÖF Finansal Yönetim 2

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3           2016_2            2016_1      2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1   2014 – 2         2014 – 1

2013 – 2         2013 – 1     2012 – 2         2012 – 1

3) Yönetim Muhasebesi,3 Nisan 2017 Pazartesi-Tahmini

-Prof. Dr. Kamil Büyükmirza’nın Kitabı (20.Baskı)

-Feryal O. Basık’ın Kitapları (Mavi ve Kırmızı Kitaplar)

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3          2016_2              2016_1     2015 – 3          2015 – 2           2015 – 1    2014 – 2         2014 – 1

2013 – 2         2013 – 1    2012 – 2         2012 – 1

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,29 Mart 2017 Çarşamba-Tahmini

3568. SMMM.’lik ve YMM.’lik Kanunu

Yönetmelik ve Tebliğler (TURMOB Mevzuat Alt Başlığı Altında)

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3           2016_2            2016_1    2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1     2014 – 2         2014 -1

2013 – 2         2013 – 1    2012 – 2        2012 -1  

5) Revizyon,2 Nisan 2017 Pazar-Tahmini

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Randıman Uygulamaları (Çok Yakında)

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3       2016_2       2016_1     2015 – 3      2015 – 2     2015 – 1    2014 – 2      2014 – 1

2013 – 2       2013 – 1    2012 – 2       2012 – 1

6) Vergi Tekniği,26 Mart 2017 Pazar-Tahmini

213. Vergi Usul Kanunu

6183. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

1 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği

2575. Danıştay Kanunu

2576. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

2577. İdari Yargılama Usulü Kanunu

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3            2016 2             2016_1     2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1    2014 – 2          2014 – 1

2013 – 2          2013 – 1     2012 – 2          2012 – 1

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,25 Mart 2017 Cumartesi-Tahmini

193.Gelir Vergisi Kanunu

5520.Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3            2016 – 2         2016 – 1     2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1    2014 – 2          2014 -1

2013 – 2          2013 – 1     2012 – 2          2012 -1  

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,1 Nisan 2017 Cumartesi-Tahmini

3065. Katma Değer Vergisi Kanunu

KDV Uygulama Genel Tebliği

4760. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

488. Damga Vergisi Kanunu

7338. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

1319. Emlak Vergisi Kanunu

492. Harçlar Kanunu

2464. Belediye Gelirleri Kanunu

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3            2016_2            2016_1    2015 – 3          2015 – 2          2015 – 1    2014 – 2          2014 -1

2013 – 2          2013 – 1    2012 – 2          2012 -1  

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,30 Mart 2017 Perşembe-Tahmini

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Mevzuatı

Dış Ticaret Mevzuatı

Kambiyo Mevzuatı

Gümrük Mevzuatı

YMM Sınav Soru ve Cevapları

2016-3           2016 – 2           2016- 1     2015 – 3          2015 -2           2015 – 1   2014 – 2         2014 – 1

2013 -2           2013 – 1   2012 – 2          2012 – 1

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.27 Mart 2017 Pazartesi-Tahmini

SPK Sermaye Piyasası Mevzuatı

YMM Sınavı Soru ve Cevapları

2016-3            2016 – 2          2016 – 1    2015 – 3           2015 – 2          2015 – 1    2014 – 2           2014 – 1

2013 – 2           2013 – 1    2012 – 2           2012 – 1

 

YMM Sınavı 2017/1 dönemi muhtemel sınav takvimi https://gulsoyymm.wordpress.com/ adresli sitede şu şekilde tahmin edilmiştir. ***Tahmin***

 

25 Mart 2017 Cumartesi – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

26 Mart 2017 Pazar – Vergi Tekniği

27 Mart 2017 Pazartesi – Sermaye Piyasası Mevzuatı

28 Mart 2017 Salı – Finansal Yönetim

29 Mart 2017 Çarşamba – Denetim Raporlama ve Meslek Hukuku

30 Mart 2017 Perşembe – Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

31 Mart 2017 Cuma – İleri Düzeyde Finansal Muhasebe

1 Nisan 2017 Cumartesi – Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler

2 Nisan 2017 Pazar – Revizyon

3 Nisan 2017 Pazartesi – Yönetim Muhasebesi

Yukarıda her bir sınav konusu için ilk hali https://gulsoyymm.wordpress.com/ sitesinden derlenen bilgiler yer almaktadır. Zamanla sayfayı zenginleştirmeyi umuyoruz.

 

Web'te İlgili Görülen Siteler

https://gulsoyymm.wordpress.com/

http://www.dunya.com/gundem/smmm-ve-ymm-olmanin-zorluklari-haberi-166329

http://www.cihaterturk.com/muhasebecilik-ve-mali-musavirlik-mesleginin-vizyonu/#.WI-0afCLRdg

 

YMM Sınavı 2017/1 dönemi muhtemel sınav takvimi https://gulsoyymm.wordpress.com/ adresli sitede şu şekilde tahmin edilmiştir. ***Tahmin***

 

25 Mart 2017 Cumartesi – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

26 Mart 2017 Pazar – Vergi Tekniği

27 Mart 2017 Pazartesi – Sermaye Piyasası Mevzuatı

28 Mart 2017 Salı – Finansal Yönetim

29 Mart 2017 Çarşamba – Denetim Raporlama ve Meslek Hukuku

30 Mart 2017 Perşembe – Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

31 Mart 2017 Cuma – İleri Düzeyde Finansal Muhasebe

1 Nisan 2017 Cumartesi – Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler

2 Nisan 2017 Pazar – Revizyon

3 Nisan 2017 Pazartesi – Yönetim Muhasebesi

Aşağıda her bir sınav konusu için ilk hali https://gulsoyymm.wordpress.com/ sitesinden derlenen bilgiler yer almaktadır. Zamanla sayfayı zenginleştirmeyi umuyoruz.

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!